STREFA  INWESTOWANIA

PRYWATNA POŻYCZKA POMOSTOWA

POD ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE

20%  na  12 miesięcy

Jaki charakter ma ten produkt?

Produktem jest inwestycja w pożyczkę prywatna, która tworzy swoistego rodzaju pomost pomiędzy inwestorem a będącym w potrzebie pożyczkobiorcą.

Środki od inwestora płyną do pożyczkobiorcy, pożyczkobiorca realizuje plan spłaty i finalnie zwraca wraz z odsetkami pożyczoną kwotę. Spłata następuje poprzez finansowanie bankowe lub z zysków inwestycyjnych pożyczkobiorcy.

Inwestycja skierowana jest do inwestora, który chce wykorzystać absolutnie pełen potencjał stosunku bezpieczeństwa do wysokości zabezpieczenia.

Produkt nie jest nowością, to absolutnie sprawdzony na całym świecie mechanizm, który został dostosowany do obowiązującego w Polsce prawa. Zwielokrotniliśmy jakość zabezpieczeń i usunęliśmy instytucjonalnych pośredników, takich jak np. fundusze inwestycyjne dzięki czemu zmaksymalizowaliśmy oprocentowanie i skróciliśmy trasę środków. W naszej ocenie jest to jedna z najbardziej zabezpieczonych form pomnażania kapitału dostępna w tak przystępnej formie.

Wydarzeniowe – biorąc pod uwagę jakość zabezpieczeń, ryzyko utraty jakichkolwiek środków występuje tylko wówczas, kiedy doszłoby do absolutnego przeszacowania wartości nieruchomości zabezpieczającej, niemniej inwestor ma prawo dodatkowo na własną rękę zamówić zewnętrzny operat szacunkowy, który owe ryzyko potencjalnie wyeliminuje.

Czasowe – ograniczenie dostępu do środków na czas uproszczonego procesu windykacyjnego zgodnie z dobrowolnym poddaniem się pożyczkobiorcy do egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c.

Inne ryzyka ustawowe: walutowe np. dewaluacja, rynkowe np. obniżenie się wartości zabezpieczenia czyli nieruchomości o stopę wyższą niż LTV 50% (dwukrotność), inflacyjne np. wzrost inflacji o stopę wyższą niż zysk odsetkowy z inwestycji (ryzyko zmniejszenia potencjału zysków netto), polityczne np. zmiana przepisów podatkowych, które w sposób znaczący ograniczą zyski z inwestycji (ryzyko zmniejszenia potencjału zysków netto), geopolityczne np. wybuch wojny.

GWARANCJA
BEZPIECZEŃSTWA
INWESTORA

KOMFORTU
DOPEŁNIA
OBSŁUGA

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY PRODUKTU

Horyzont czasowy

12 miesięcy

Minimalna kwota

50 000 PLN

Wypłaty odsetek

MIESIĘCZNE

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego